قلیائیت آب و اندازه‌گیری آن

 قلیائیت آب و اندازه‌گیری آن

قلیائیت آب به‌طورکلی خاصیتی از آب است که میزان آن در آب می‌تواند تا حدودی رسوب‌گذار بودن آب را بیان کند.

میزان قلیایی بودن (قلیائیت) آب به آنیون‌هایی مانند هیدروکسیدها، کربنات‌ها،بی‌کربنات‌ها، فسفات‌ها بیکربنات‌ها و سیلیکات‌ها مربوط است. نوع موادی که سبب قلیایت آب می‌شوند، به PH ترکیب معدنی، دما وقدرت یونی آن بستگی دارد.

 میزان قلیایی بودن آب، به‌طورمعمول به‌صورت یکی از پنج حالت زیر می‌تواند باشد و وجود سه آنیون CO3,HCO3,OHسبب پیدایش هریک از این حالت‌های پنج گانه است.

الف) قلیاییت مربوط به هیدروکسیدها

این قلیاییت از یون OH-حاصل از هیدروکسیدهایی مانند Mg(OH), Ca(OH)2 در آب ناشی می‌شود. آب‌هایی که PH آن‌ها بالاتر از 10 است، دارای این نوع قلیاییت می­باشند. البته، آب‌های طبیعی به‌طورمعمول، یون و هیدروکسید OH- ندارند. ازاین‌رو، این نوع قلیاییت تنها به آب‌های آلوده یا فاضلاب­های حاوی مواد قلیایی مربوط می­باشد.

با استفاده از محلول استاندارد اسید هیدروکلریک (HCI) و شناساگر فنول فتالیین می‌توان میزان این نوع قلیاییت را مشخص کرد. حجم محصول اسید مصرف‌شده در مجاورت شناساگر متیل اورانژمعادل مقدار مصرفی آن در مجاورت شناساگر فنول فتالیین می­باشد.

ب)قلیاییت مربوط به هیدروکسیدها و کربنات‌ها

این نوع قلیاییت به یون‌های CO3 و OH- مربوط است و ph آب در این نوع قلیاییت بالاتر از 8 است. در این حالت، حجم محلول اسید هیدروکلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین از نصف کل مقدار مصرفی اسید در مجاورت شناساگر متیل اورانتژ بیشتر است.

پ) قلیاییت مربوط به کربنات‌ها

این نوع قلیاییت، تنها به آب دارای CO3 مربوط است؛ و حجم محلول استاندارد اسید هیدرو کلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین، درست نصف حجم محلول استاندارد اسید مصرف‌شده در مجاورت شناساگر متیل اورانژاست.

ت) قلیاییت مربوط به مخلوط کربنات وبی کربنات

این قلیاییت به یون‌های CO3 و HCO3- مربوط است. حجم محلول استاندارد اسیدهیدروکلریک مصرف‌شده در مجاورت شناساگر فنول فتالیین از نصف حجم محلول استاندارد این اسید در مجاورت شناساگر متیل اورانژ کمتر است.

ث) قلیاییت مربوط به بی‌کربنات

اگر در مجاورت شناساگر فنول فتالیین، اسیدی مصرف نشود، تمام قلیاییت به بی‌کربنات مربوط است و ph آب موردنظر، کمتر از ۸ می‌باشد؛ یعنی شناساگر فنول فتالیین در این آب بی‌رنگ باقی میماند

اگر قلیاییت کل آب را به T، قلیاییت مربوط به‌اندازه گیری در مجاورت فنول فتالیین را به P وقلیاییت مربوط به‌اندازه گیری در مجاورت میتل اورانژرا به M نشان دهیم، هر یک از پنج حالت قلیایت آب را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد.

اگر P<T، یعنی M=0 باشد، نشان‌دهنده این است که قلیاییت آب، تنها به یون هیدروکسید مربوط می‌باشد.

درصورتی‌که P<T باشد، قلیاییت به یون‌های, OH- CO3 مربوط است (در مورد قلیاییت مربوط به کربنات،P=M است).

در قلیاییت مربوط به کربنات وبی کربنات، P<M است و بالاخره در قلیاییت مربوط به بی‌کربنات P=0 می‌باشد.

 

 

 

 

 

Download this file (قلیایایت_آب_واندازه_گیری_آن_اصلا.pdf)دانلود166 کیلوبایت || دفعات دانلود:211 مرتبه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی